123AUTO - Permisul de conducere, chestionare auto, noul cod rutier
Cauta 

register iconFa-ti cont! login iconIntra in cont!

123auto logo

Noul cod rutier

Permisul de conducere, chestionare auto, noul cod rutier

Permisul de conducere

CAPITOLUL VI - PERMISUL DE CONDUCERE


Art. 95. Permisul de conducere se elibereaza de catre inspectoratul de politie judetean sau de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti in raza careia solicitantul isi are domiciliul (sau resedinta in cazul cetatenilor straini), precum si de catre Inspectoratul General al Politiei.

Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de catre Inspectoratul General al Politiei.

Permisul de conducere prevazut la art. 96 este valabil pe o perioada de 10 ani de la data eliberarii.

Prevederea de la alineatul precedent se aplica si permiselor model nou, emise pana la data intrarii in vigoare a Hotararii Guvenului nr. 166/1997.

La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat de unitatile de politie, fara sustinerea unui nou examen, pe baza unei metodologii elaborate de Ministerul de Interne.


Art. 96. Permisul de conducere este valabil pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii de autovehicule:

CATEGORIA A
- autovehiculul cu doua roti (motocicleta) cu sau fara atas avand capacitatea cilindrica a motorului peste 50 cmc sau viteza prin constructie mai mare de 50 km/h, si autovehiculul cu trei roti (triciclu) avand capacitatea cilindrica a motorului mai mare de 50 cmc sau viteza prin constructie mai mare de 50 km/h, precum si masa totala maxima autorizata mai mica de 400 kg;

CATEGORIA B
- autovehiculul a carui masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara locului conducatorului, nu este mai mare de 8;

- ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul din categoria B si remorca, in cazul in care masa totala maxima autorizata a ansamblului nu depaseste 3.500 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;

- triciclurile sau cvadriciclurile avand masa proprie peste 550 kg;

CATEGORIA B+E
- ansamblul de vehicule constand dintr-un vehicul tragator din categoria B si o remorca, daca ansamblul respectiv nu se incadreaza in categoria B;

CATEGORIA C
- autovehicule, altele decat cele din categoria D, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;

CATEGORIA C+E
- ansamblul de vehicule constand dintr-un vehicul tragator din categoria C si o remorca, a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;

CATEGORIA D
- autovehiculele destinate transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului;

CATEGORIA D+E
- ansamblul de vehicule constand dintr-un vehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.

CATEGORIA Tr
- tractoare si masini autopropulsate pentru lucrari;

CATEGORIA Tb
- troleibuze;

CATEGORIA Tv
- tramvaie.


Fiecare din cele trei categorii de permise da dreptul conducerii tractoarelor, troleibuzelor sau tramvaielor. Masinile autopropulsate pentru lucrari pot fi conduse pe drumurile publice numai de posesorii permisului de conducere categoria tractoare (Tr).

Punerea in miscare pe drumurile publice a tractoarelor, masinilor autopropulsate pentru lucrari a troleibuzelor si tramvaielor de catre persoanele care nu poseda permis de conducere, constitue.Fie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani, iar daca a avut loc un accident cu urmari grave sau mortale, intervine concursul de infracitiuni si se aplica pedeapsa cea mai aspra.


Permisul de conducere este valabil si pentru una sau mai multe dintre urmatoarele subcategorii:

SUBCATEGORIA A 1: autovehiculul cu doua sau trei roti (motoreta) avand capacitatea cilindrica a motorului de cel mult 50 cmc si viteza maxima prin constructie, de cel putin 25 km/h, dar nu mai mare de 50 km/h;

SUBCATEGORIA B 1: autovehiculul cu trei sau patru roti (tricicluri si respectiv, avand masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg si fiind echipat cu un motor termic cu capacitatea cilindrica mai mare de 50 cmc sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;

SUBCATEGORIA C 1: autovehiculele, altele decat cele din categoria D, a caror masa totala maxima. autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg;

SUBCATEGORIA C1+E: ansamblul de vehicule constand dintr-un vehicul tragator din subcategoria C 1si o remorca, a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autoriizata a rernorcii sa nu depaseasca masa proprie a vehiculului tragator;

SUBCATEGORIA D1: autovehiculele destinate transportului de persoane avand cel putin 9, dar nu mai mutt de 16 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului;

SUBCATEGORIA D1+E: ansamblul de vehicule constand dintr-un vehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a vehiculului tragator. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.

Autovehiculele din categoriile B, C si D si din subcategoriile C1 si D1 i se poate atasa o remorca avand masa totala maxima autorizata sub 750 kg, fara ca prin aceasta sa se schimbe categoria din care fac parte.

Termenul masa totala maxima autorizata inseamna masa proprie a vehiculului si a incarcaturii maxime.


Art. 97. Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehicule din subcategoria pe care aceasta o include.

Permisul de conducere valabil pentru categoriile C+E sau D+E este valabil si pentru conducerea ansamblurilor de vehicule din categoria B+E, daca titularul acestuia poseda categoria B.

Permisul de conducere valabil pentru categoria C+E este valabil si pentru categoria D+E, daca titularul acestuia poseda categoria D.

Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1+E este valabil si pentru subcategoria D1+E, daca titularul acestuia poseda subcategoria D1.

Posesorii permisului de conducere pentru categoriile C sau C+E au dreptul sa conduca tractoare, iar permisele de conducere pentru categoriile D sau D+E sunt valabile si pentru conducerea troleibuzelor.

Posesorii permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A nu au dreptul sa conduca motociclete de o putere mai mare de 25 kW sau cu un raport putere/masa proprie de peste 0,16 kw/ kg, daca nu au cel putin 2 ani vechime in conducerea motocicletelor. Aceasta conditie nu se aplica persoanelor care au varsta de cel putin 21 de ani si au sustinut examenul pe motocicleta fara atas, cu o putere a motorului de cel putin 35 kw.


Art. 98. Categoriile Tr, Tb si Tv se inscriu in permisele de conducere, la rubrica "Mentiuni" .


Categoriile permiselor de conducere care dau dreptul de a circula pe drumurile publice cu tractoare, troleibuze sau tramvaie vor fi inscrise prescurtat la rubrica "Mentiuni ", de la pozitia "12 ", alaturi de mentiunea "Restrictii" din cuprinsul noului document plastificat.


Posesorii permisului de conducere pentru tractoare au dreptul sa conduca un ansamblu de vehicule compus dintr-un tractor si una sau doua remorci.


Art. 99. Permisul de conducere se obtine pe baza de examen.

Examinarea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza la Inspectoratul General al Politiei ori la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti in raza careia isi au domiciliul (sau resedinta, in cazul cetatenilor straini). Prin exceptie, absolventii cursurilor organizate de scolile de pregatire a conducatorilor de autovehicule din categoriile sau subcategoriile C, C1, D1 precum si pentru tractoare, tramvaie ori troleibuze vor fi examinati, pentru prima data, la inspectoratul de politie judetean sau la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti in raza careia isi are sediul scoala respectiva.

Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

- sa aiba varsta de cel putin 18 ani, exceptie facand persoana care solicita obtinerea permisului de conducere valabil pentru subcategoria A1, care trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani, pentru categoria C+E trebuie sa aiba varsta de cel putin 20 de ani, iar pentru categoriile D, D1, Tv si Tb, trebuie sa aiba varsta de cel putin 21 de ani;

- sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoria pentru care solicita examinarea;

- sa fi absolvit cursurile unei scoli de pregatire a conducatorilor de autovehicule organizate, potrivit legii pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, Tr, Tb si Tv;

- sa nu fi fost condamnata definitiv pentru una din infractiunule prevazute la art. 22 alin. 4 din decretul nr. 328/1966, republicat.


La reglementarile privind conditiile speciale de pregatire si examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, s-au adus unele completari, dupa cum urmeaza:

- s-au precizat conditiile privind varsta minima pentru obtinerea,permisului de conducere pentru fiecare categorie de autovehicul;

- totodata s-a impus ca cei ce solicita obtinerea permisului de conducere sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic, sa nu fie surzi, condamnati pentru infractiunile comise la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de natura juridica (omor, lovire, vatamare cauzatoare de moarte, talharie si ultraj cu violenta etc.), si sa faca dovada ca sunt absolventi ai cursurilor unor scoli de pregatire a conducatorilor de autovehicule.

Pentru pregarirea si instruirea motociclistilor si a automobilistilor amatori dispozitiile legale permit efectuarea practicii cu instructori independenti.


Pentru admiterea prezentarii la examen, candidatul va depune urmatoarele documente:

- fisa de scolarizare, al carei model se stabileste de catre Inspectoratul General al Politiei;

- certificat de cazier judiciar;

- chitanta de plata a taxei de examinare.

Pregatirea practica a candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1, si B+E poate fi efectuata si de catre instructori auto independenti.


Pentru pregatirea si instruirea motociclistilor si a automobilistilor amatori, dispozitiile legale permit instructorilor auto independenti sa efectueze practica de conducere a motocicletelor si autovehiculelor de catre elevii care doresc sa obtina permise pentru vehiculele respective.


Inspectoratul General al Politiei, inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti pot aproba, de la caz la caz, cu respectarea prevederilor art. 102, prezentarea la examen a persoanelor care nu au urmat cursurile complete ale unei scoli de pregatire a conducatorilor de autovehicule, in vederea obtinerii permisului de conducere.

Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se vor prezenta la examen in conditiile stabilite de Ministerul de Interne si de Ministerul Afacerilor Externe.


Pe baza de reciprocitate. in anumite conditii stabilite de Statul Roman si Statele ai caror diplomati se afla in tara noastra in misiune diplomatica, la cererea lor adresata Ministerului Afacerilor Externe, acestia pot sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere auto la Directia Politiei Rutiere din Inspectoratul General al Politiei.
Conditiile de inscriere si examinare sunt asemanatoare celor prevazute de legislatia rutiera romaneasca pentru cetatenii romani.


Art. 100. Candidatii la examenul pentru obtinerea permisului de conducere vor fi examinati la proba teoretica de cunoastere a regulilor de circulatie si a elementelor de mecanica legate de conducerea in siguranta a autovehiculului, precum si la proba de conducere, corespunzator categoriei de autovehicule pentru care solicita permisul.
Persoanele handicapate, care se incadreaza in baremurile minime de sanatate fizica si psihica stabilite in acest sens, vor fi examinate la proba de conducere pe autovehicule adaptate infirmitatii lor.


Art. 101. Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins". Candidatii care nu promoveaza oricare dintre probe sunt declarati respinsi.

In cazul in care se constata ca unui candidat i-a fost permisa prezentarea la examen ori ca acesta a fost declarat admis prin incalcarea dispozitiilor legale, Inspectoratul General al Politiei, directorul Directiei Generate a Politiei Municipiului Bucuresti sau seful Inspectoratului de Politie Judetean, dupa caz, va dispune anularea examenului. Persoanele care, desi admise la proba teoretica. nu se prezinta, in termen de 90 de zile, pentru sustinerea probei practice, vor fi declarate respinse.
Persoanele declarate respinse vor putea sustine un nou examen numai dupa o perioada de cel putin 30 de zile, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea scolii, in caz contrar, vor efectua un nou curs complet de pregatire.


Noutatile vizeaza in principal termenele prevazute pentru neprezentarea la proba practica in termen de 90 de zile dupa ce candidatul a fost declarat admis la proba teoretica (risca sa fie respins), precum si prezentarea dupa cel putin 30 de zile (dar nu mai tarziu de un an) la un nou examen, dupa ce a fost declarat respins.


Art. 102. Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile C1, C sau D1 trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoria B.

Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoria D trebuie sa faca dovada ca a condus efectiv autovehicule din categoriile C sau D1 pe o perioada de cel putin 2 ani.

Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile B+E, C1+E, C+E, D1+E sau D+E trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile sau subcategoriile B, C1, C, D1 si, respectiv D.

Art. 103. Scolile care pregatesc persoane pentru obtinerea permisului de conducere vor functiona in baza unui regulament elaborat de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor, in colaborare cu Ministerul Educatiei Nationale.

Persoanele care efectueaza pregatirea teoretica (profesori de legislatie rutiera) si practica (instructori auto) vor fi autorizate. in acest sens, de autoritatea competenta. Conditiile de autorizare se stabilesc prin instructiuni comune elaborate de Ministerul de Interne si de Ministerul Transporturilor.

Instructorii auto sau profesorii de legislatie rutiera, carora li s-au retras autorizatiile sau acestea au expirat, nu mai au dreptul sa efectueze pregatirea persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere.


Predarea cunostintelor teoretice pentru legislatia rutiera trebuie asigurata numai de personal cu studii superioare si cu studii medii pentru invatarea conducerii pe traseu.

Pe langa conditiile amintite, se adauga altele legate de varsta, vechime si sanatate.

Autorizarea respectiva se efectueaza de catre Autoritatea Rutiera Romana, in baza instructiunilor comune elaborate de Ministerul de Interne si de Ministerul Transporturilor.

Persoanele neautorizate si instructorii auto sau profesorii de legislatie rutiera, carora li s-au retras autorizatiile sau cand acestea au expirat, daca sunt gasiti continuand sa efectueze pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere sunt sanctionati contraventional cu amenda de la 600.000 lei la 900.000 lei.


Scolile care pregatesc persoane pentru obtinerea permisului de conducere din subordinea Ministerului Apararii Natioriale a Ministerului de Interne, precum si instructorii auto si profesorii de legislatie rutiera care isi desfasoara activitatea in aceste scoli se autorizeaza de catre ministerele respective.

Art. 104. Autovehiculele, cu exceptia motocicletelor, destinate invatarii conducerii, vor fi dotate cu dubla comanda (frana si ambreiaj).
Acestea vor fi echipate cu o caseta avand inscriptia : "SCOALA" , exceptie facand autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscrisul "SCOALA" aplicate pe partile laterale, in fata si in spate.

Art. 105. Folosirea pe drumurile publice a autovehiculelor prevazute la art. 104 este permisa numai sub supravegherea instructorilor auto.
Pregatirea practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de politie.
Raspunderea pentru incalcarea regulilor de circulatie revine atat instructorului auto, cat si persoanei care conduce autovehiculul.

Art. 106. Posesorii permisului de conducere sunt obligati sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere la schimbarea oricaror date inscrise in vechiul permis de conducere.
Posesorii permiselor de conducere obtinute in alte state sunt obligati ca, in termen de 30 de zile de la data stabilirii domiciliului ori a resedintei in Romania, sa solicite organelor de politie preschimbarea acestora. Permisul de conducere national eliberat in alte state, va fi retinut de organele de politie, urmand a fi remis autoritatilor statului emitent.
Ministerul de Inteme stabileste conditiile in care permisele de conducere straine pot fi preschimbate cu documente similare romanesti.


Pe langa obligatia cetatenilor romani posesori ai permisului de conducere de a solicita inlocuirea acestuia atunci cand au intervenit schimbari privitoare la datele personale de stare civila si de domiciliu, s-au prevazut aceleasi responsabilitati si pentru posesorii unor permise de conducere eliberate de alte state. Solicitarea preschimbarii permisului de conducere trebuie facuta in cel mult 30 de zile de la data stabilirii oficiale a domiciliului ori a resedintei pe teritoriul Romaniei. Dupa termenul amintit politia este obligata sa retina permisele straine de conducere auto si sa le remita autoritatilor care le-au emis. Pentru nerespectarea acestor dispozitii sunt prevazute amenzi contraventionale de la 150.000 lei la 350.000 lei.


Art. 107. Pierderea, furtul sau distrugerea permisului de conducere trebuie declarata in termen de 48 de ore de la constatarea faptului unitatii de politie celei mai apropiate, care va elibera o adeverinta in acest sens.

In termen de 15 zile de la declararea pierderii, furtului sau distrugerii permisului de conducere, titularul acestuia este obligat sa solicite eliberarea unui alt permis de conducere.


Art. 108. Noul permis se elibereaza de catre unitatea de politie in raza careia titularul isi are domiciliul (sau resedinta, in cazul cetatenilor straini), in baza adeverintei mentionate la art. 107 si a dovezii de publicare in Monitorul Oficial al Romaniei pentru declararea nulitatii documentului pierdut sau furat.


Art. 109. conducatorii auto care practica activitatea de taximetrie trebuie sa fie autorizati, in acest sens, de autoritatea competenta. Conditiile de autorizare se stabilesc prin instructiuni comune elaborate de Ministerul Transporturilor si de Ministerul de Interne.


Activitatea de taximetrie poate fi executata numai de catre posesori ai permisului de conducere categoria B, apti medical si psihologic, avand o vechime in conducere de cel putin 5 ani, fara antecedente penale si fara abateri pe linie de circulatie inscrise in fisa de evidenta personala. Pe de alta parte, autoturismul cu care se executa taximetria trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic, verificarea acestuia realizandu-se obligatoriu din 6 in 6 luni.
Solicitantii care indeplinesc conditiile impuse pentru activitatea de taximetrie, dupa inscrierea in evidentele primariei vor primi "Atestatul de exercitare a activitatii de taximetrie" de la sectia de politie pe raza careia domiciliaza.
Pentru incalcarea dispozitiilor amintite s-au prevazut amenzi contraventionale cuprinse intre 600.000 lei si 900.000 lei. In plus fata de aceste reglementari rutiere, in Capitala, Consiliul Local al Primariei Municipiului Bucuresti, a emis o decizie prin care a prevazut amennzi contraventionale de la 800.000 lei la 2.000.000 lei pentru toti acei taximetristi de ocazie care sfideaza legea de autorizare si atestare, luand astfel banii cetatenilor fara sa aiba sau fara sa foloseasca aparate de taxare.
SUBMENIU

Masini Noi

Masini Second Hand

Auto Utile